Bing Icon Installer

Bing Icon Installer 1.0

Miễn phí
Nó đặt một Bing Icon trên màn hình trong hình thức một Internet Desktop Shortcut
Người dùng đánh giá
4.6  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Iconomize.com
Bing Icon Installer dễ thôi--hãy dùng ứng dụng điều đó đặt một Bing Icon trên màn hình trong hình thức một Internet Desktop Shortcut. Khi biểu tượng là hợp nhau, nó đưa anh tới thẳng nhà trang cho Bing. Phần mềm này là hỗ trợ trên Windows 2000, XP, NOW AVAILABLE ON WINDOWS 7 và Vista.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: